English
Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:


PUBLIKACJA W CZASOPIŚMIE NIE PODLEGA ŻADNYM OPŁATOMTERMINY NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW


W celu zapewnienia przejrzystości cyklu wydawniczego Zeszytów Naukowych ustalone zostały terminy przesyłania pełnych artykułów do publikacji w jezyku polskim lub angielskim:

1 – do 31 grudnia
2 – do 31 marca
3 – do 30 czerwca
4 – do 30 września

Wszystkie nadesłane teksty podlegają weryfikacji: przez Kolegium Redakcyjne oraz przyjętej procedurze recenzowania.

Uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji oraz recenzji są warunkiem bezwzględnym dla ukazania się artykułu na łamach Zeszytów Naukowych Politechniki Częstochowskiej - Zarządzanie.


WYTYCZNE DLA AUTORÓW

1. Teksty przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej w pliku tekstowym (pliki programu Microsoft Word w wersji 2007 lub nowszej).

2. Autorzy są proszeni o przesyłanie tekstów na adres: znpcz@wz.pcz.pl

3. Przyjmujemy teksty napisane w języku angielskim i polskim.

4. Tytuł, abstrakt i słowa kluczowe muszą być przygotowane w języku angielskim.

5. Literatura musi być przygotowana w alfabecie łacińskim. Wszelkie pozostałe opisy powinny zostać poddane transliteracji.

6. Autorzy proszeni są o przesyłanie sformatowanych artykułów zgodnie z wymogami dostępnej formatki. Formatka do pobrania

7. Streszczenie musi zawierać: jasno sprecyzowany główny cel badań oscylujący w dziedzinie nauk o zarządzaniu, zakres badawczy, źródła danych oraz metodykę badawczą.


PRAWA AUTORSKIE


Autorzy wraz z tekstem artykułu są zobowiązani do przesłania wypełnionego i czytelnie podpisanego oświadczenia według zamieszczonego wzoru:

oświadczenie do pobrania


Artykuły publikowane w czasopiśmie są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Politechniki Częstochowskiej.


Link do tekstu licencji:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.plUWAGI:


Redakcja stosuje procedury postępowania w razie nieetycznego zachowania autorów, czy recenzentów.

Autorzy winni zapoznać się z polityką ghostwriting i guest authorship
w zakładce KODEKS ETYCZNY.

Redakcja stosuje się do wytycznych COPE – Committee on Publication Ethics.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego