Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Historia Konferencji
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

     

    « English version 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja
"Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"


Częstochowa
13-15 marca 2013 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w  X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji "MULTIMEDIA W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU", która odbędzie się w Częstochowie w dniach 13-15 marca 2013 r. Organizatorami konferencji są:  Katedra Informatycznych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Częstochowa.
 

Celem cyklicznie organizowanej konferencji jest wymiana doświadczeń nt. teorii i praktyki zarządzania współczesnymi organizacjami, w szczególności prezentacja technik i technologii multimedialnych, usprawniających prowadzenie działań gospodarczych i edukacyjnych.
 

Konferencja łączy naukę z biznesem poprzez dyskusyjną formę sesji naukowych, rozdzielanych wystąpieniami przedstawicieli biznesu.
 

W trakcie konferencji prowadzone będą także sesje wideokonferencyjne z ośrodkami naukowymi oraz przemysłowymi w kraju i zagranicą.
 KOMITET PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNYprof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
Przewodniczący Konferencji


dr inż. Paula Pypłacz
dr inż. Dariusz Dudek
Sekretarz Naukowy

dr inż. Artur Wrzalik
Sekretarz Organizacyjny