Idź do spisu treści

Menu główne:


Działalność gospodarcza obarczona jest różnego rodzaju ryzykiem. Każdy jej aspekt generuje określone ryzyko, a efektywne zarządzanie firmą w dużej mierze polega na skutecznym jego ograniczaniu lub eliminowaniu. 

Projekty innowacyjne charakteryzują się często wyższym poziomem ryzyka niż projekty bazujące na produktach i technologiach już wykorzystywanych w działalności rynkowej. Oprócz typowych rodzajów ryzyka związanych z działalnością gospodarczą, takich jak ryzyko polityczne, techniczne i ekonomiczne dochodzą nowe, typowe dla procesów innowacyjnych, takie jak: ryzyko związane z działalnością badawczo-rozwojową, ryzyko inwestycyjne, ryzyko rynkowe oraz ryzyko związane z poziomem i szybkością cyrkulacji środków obrotowych. Dlatego też tak ważnymi zagadnieniami stają się analiza ryzyka i propozycje rozwiązań zmierzające do jego ograniczenia bądź wyeliminowania. Okazją do wymiany doświadczeń w tym zakresie może być organizowana w ramach cyklu „Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych”, piąta już konferencja pod tytułem „Ryzyko procesów innowacyjnych”. 

Tegoroczna konferencja swoim zakresem tematycznym będzie obejmować między innymi takie aspekty jak: ryzyko działalności innowacyjnej, zintegrowane systemy zarządzania ryzykiem w procesach innowacyjnych, zarządzanie działalnością innowacyjną w organizacji, gospodarce, UE i na świecie, statystyczno-ekonometryczne metody analizy ryzyka, technologie informacyjne i informatyczne. 

Konferencja umożliwi również: prowadzenie dyskusji o problemach związanych z zarządzaniem współczesnymi organizacjami wdrażającymi rozwiązania innowacyjne, przedstawienie nowoczesnych rozwiązań z punktu widzenia praktyki gospodarczej oraz nawiązanie współpracy naukowej między przedstawicielami środowisk naukowych w kraju i zagranicą oraz pomiędzy praktykami na co dzień stykającymi się z ryzykiem, a teoretykami zajmującymi się tymi właśnie zagadnieniami. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego