English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19722006 W tym roku: 892735 W tym miesiącu: 182754 Dzisiaj: 3367 W ciągu godziny: 287 Gości online: 54

Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania

Strona główna » Władze i struktura » Instytuty, Katedry, Zakłady » Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania

Działalność naukowo-badawcza
 

Badania teoretyczno-empiryczne podejmowane w Instytucie Socjologii i Psychologii Zarządzania dotyczą następującej problematyki: socjologii gospodarki, socjologii rynku, konsumpcji, socjologii organizacji, kapitału i zaufania społecznego, społecznych uwarunkowań zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej w organizacji. Badania teoretyczno-poznawcze w prezentowanej jednostce poruszają także psychospołeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (kapitałem ludzkim), takie jak: etapy procesu kadrowego; rola menedżera w zarządzaniu ludźmi (np. organizowanie pracy menedżera, zarządzanie czasem, trening menedżerski, zarządzanie stresem, asertywność, umiejętność wprowadzania zmian w organizacji); kultura i klimat organizacji, style kierowania, negocjacje i mediacje społeczne, zarządzanie stresem, zarządzanie w samorządzie terytorialnym, jakość edukacji oraz znaczenie funduszu świadczeń socjalnych.
Teoretyczne rozważania poruszają również kwestie etyki w zarządzaniu, kierowania konfliktem, negocjacji i mediacji oraz patologii w środowisku pracy. Prowadzone są także badania na temat zarządzania w samorządzie terytorialnym oraz jakości kształcenia.


Działalność dydaktyczna

 

Zakres tematyczny zajęć dydaktycznych ze studentami, które są realizowane w Instytucie Socjologii i Psychologii Zarządzania obejmuje problematykę: socjologii ogólnej; socjologii rynku; socjologii organizacji; zachowań organizacyjnych; psychologii; psychologii zarządzania; komunikacji interpersonalnej; zarządzania publicznego; zarządzania w samorządzie terytorialnym; zarządzania zasobami ludzkimi (zarządzania zespołami pracowniczymi, zarządzania kadrami); etyki gospodarczej. Prowadzone są także zajęcia specjalistyczne w obrębie kształcenia umiejętności kierowania zespołami pracowniczymi (np. motywacja w kierowaniu, pozamaterialne czynniki motywacyjne, dobór i ocena pracownicza), a także ćwiczenia dotyczące doskonalenia zawodowego.


Osiągnięcia jednostki


Do osiągnięć Instytutu należą:

1.     osiągnięcie tytułu naukowego prof. dr hab. (przez) Felicjana Byloka (2016 r.);

2.      zrealizowanie 2-ch habilitacji: dr hab. Magdalena Bsoul-Kopowska (2017) oraz dr hab. Mirosław Harciarek (2018);

3.     zrealizowanie 9-ciu doktoratów przez pracowników Zakładu w różnych Uczelniach;

4.     organizacja cyklicznych konferencji „Stres w biznesie” w roku 2000 i 2003 oraz wydanie monografii „Stres w biznesie” i „Stres i jego modelowanie”, J. Szopa, M. Harciarek (red.) Wyd. WZ P.CZ., Częstochowa;

5.     organizacja Międzynarodowej Konferencji „Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji” czerwiec 2009;

6.     organizacja Międzynarodowej Konferencji „Człowiek, Praca, Organizacja – Humanizacja Pracy a Współczesne Trendy w Zarządzaniu”, Koszęcin, 17 - 18 czerwca 2010 roku.

7.     organizacja konferencji „Związki zawodowe w zglobalizowanym świecie”, Częstochowa 21 -22 października 2010.

8.     organizacja Międzynarodowej Konferencji "Ludzie a Wartość Organizacji - Kapitał Społeczny, Ludzki, Intelektualny"; Częstochowa – Koszęcin 16 - 17 czerwca 2011 roku.

9.     współudział w organizacji  konferencji “International Conference on Management of Human Resources 2012: Management – Leadership – Strategy – Competitiveness”, Gödöllő, 14 – 15th June 2012.

10.     organizacja konferencji “Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej”, 20 – 21 września 2012.

11.     współudział w organizacji  konferencji "BUSINESS MANAGEMENT- PRACTICE AND THEORY IN THE 21 st CENTURY" Nitra (Slovakia) 6 - 7 June 2013.

12.     organizacja Międzynarodowej Konferencji "Nowe trendy w zarządzaniu w XXI w. - Perspektywa transatlantycka"; Częstochowa – Koszęcin 12 - 13 czerwca 2014 roku.


Wspólne publikacje tematyczne (dla potrzeb studentów) pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Socjologii i Psychologii Zarządzania, np. :

Wykaz najważniejszych publikacji

 1. Bezrobotny na rynku pracy. Jak zdobyć i utrzymać pracę. Częst.Zakłady.Graficzne.SA 2004
 2. Business in Central and Eastern Europe: Cross-Atlantic Perspectives. Monograph. Ed. by Bill Kondellas. Northeastern Illinois Univ.; Publish.Section of the Faculty of Managem. Częstochowa Univ.Techn., 2011
 3. Chosen Aspects of Managing Human Resources in Modern Organizations. Ed. Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński. Wyd.WZPCzęst. 2009
 4. Człowiek - praca - organizacja. Wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze. Red. Felicjan Bylok, Aleksandra Czarnecka, Anna Słocińska. Wyd.PCzęst. 2010
 5. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego. Red.nauk. Felicjan Bylok i Robert Janik. Wyd.PCzęst. 2007
 6. Humanizacja w procesach zarządzania. Red. Felicjan Bylok, Janusz Kołodziejski. Wyd.PCzęst. 2010
 7. Humanization of Work and Modern Tendencies in Management. Ed.by F.Bylok, L.Cichobłaziński. Wyd.PCzęst. 2010
 8. Kapitał społeczny w organizacji i regionie. Red. Felicjan Bylok, Aleksandra Czarnecka. Wyd.PCzęst. 2011
 9. Komunikowanie - czyli niepokój informacyjny. Sekcja Wyd.WZPCzęst. 2008
 10. Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji. Wyd.PCzęst. 2005
 11. Management - Leadership - Strategy - Competitiveness. Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012., Gödöllö, Hungary 2012
 12. Management and Managers Facing Challengers of the 21st Century. Red. nauk. Felicjan Bylok, Iveta Ubrežiová, Leszek Cichobłaziński. Gödöllö, Hungary 2014
 13. Mediacje w sporach zbiorowych. Wyd.PCzęst. 2010
 14. Menedżer na rynku pracy. Częst.Wyd.Nauk. 2009
 15. New Trends In Management in the 21st Century. Red. nauk. Csaba Bálint Illés, Anna Dunay, Anna Słocińska. Wyd. WZPCzęst. 2014
 16. Nowe kierunki w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Red. nauk. Łukasz Skiba, Aleksandra Czarnecka. Wyd. WZPCzęst. 2014
 17. Oblicza kapitału społecznego. Studium teoretyczne i empiryczne. Red.nauk. Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek. Wyd.WZPCzęst. 2008
 18. People and the Value of an Organization. Monograph. Ed. by Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński. Wyd.Sekcja Wydawn. WZ PCzęst 2011
 19. Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji. Red. Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński. Wyd.PCzęst. 2009
 20. Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek. Wyd.PCzęst. 2009
 21. Społeczne i psychologiczne uwarunkowania zarządzania personelem. Pod red. Leszka Cichobłazińskiego. Wyd.WZPCzęst. 2006
 22. Społeczno-ekonomiczne determinanty funkcjonowania rynku. Red. nauk. Felicjan Bylok. Wyd.WZPCzęst. 2005
 23. Stres i jego modelowanie. Red.nauk.Janusz Szopa,Mirosław Harciarek. Wyd.WZPCzęst. 2004
 24. Stres w biznesie. Red.nauk.Janusz Sztumski,Mirosław Harciarek. Wyd.WZPCzęst. 2001
 25. Studia - praca. Jak zarządzać swoją karierą. PCzęst. 2004
 26. Techniki negocjacji i mediacji. Wyd.PCzęst. 2008
 27. Techniki negocjacji. Wyd.WZPCzęst. 2003
 28. The Role of Human Capital in Knowledge Based Management. Monograph. Ed. by Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński. Sekcja Wydawn. WZ PCzęst. 2011
 29. Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego. Red. Felicjan Bylok, Anna Słocińska. Wyd.PCzęst. 2011
 30. Wstęp do komunikowania. Częst.Wyd.Nauk. 2005
 31. Wybrane aspekty socjologii rynku. Wyd. WZPCzęst. 2005
 32. Wybrane aspekty socjologii rynku. Wyd.WZPCzęst. 2001
 33. Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia. Red. nauk. Felicjan Bylok, Elżbieta Robak. Wyd.PCzęst. 2009
 34. Związki zawodowe w zglobalizowanym świecie. Nr 3 Związki zawodowe wobec konfliktu w miejscu pracy. Humanizacja Pracy nr specj. 2012

prof. zw. dr hab. Felicjan Bylok

Stanowisko: profesor zwyczajny, Dyrektor Instytutu Socjologii i Psychologii Zarządzania
Pokój służbowy: 47/4; 301z
Telefon: 034 3250 851; 034 3250 846
E-mail służbowy: byl.f.s@zim.pcz.pl

dr hab. Magdalena Bsoul-Kopowska, prof. PCz

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 512 z
Telefon: 034 325 03 27
E-mail służbowy: mbsoul@zim.pcz.pl

dr inż. Aleksandra Czarnecka

Stanowisko: adiunkt - Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Pokój służbowy: 513z
Telefon: 034 325 03 15
E-mail służbowy: aczar11@tlen.pl

dr hab. Mirosław Harciarek

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 112z
Telefon: 034 325 03 87
E-mail służbowy: harcreks@zim.pcz.czest.pl

dr Agnieszka Kwiatek

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 49/4
Telefon: 034 325 03 28
E-mail służbowy: akwiatek@zim.pcz.czest.pl

dr Agata Przewoźna-Krzemińska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 513 z
Telefon: 034 325 03 15
E-mail służbowy: agata.krzem13@wp.pl

dr Małgorzata Randak-Jezierska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 506 z
Telefon: 034 325 08 50
E-mail służbowy: gosiarandak@wp.pl

dr Maja Skiba

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 42/4
Telefon: 034 325 03 63
E-mail służbowy: majaskiba@op.pl

dr Łukasz Skiba

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 513 z
Telefon: 034 3250 315
E-mail służbowy: lukabi@wp.pl

dr Sebastian Skolik

Stanowisko: adiunkt - Kierownik Zakładu Socjologii Zarządzania
Pokój służbowy: 42/4
Telefon: 034 325 03 63
E-mail służbowy: przykuta@o2.pl

dr inż. Anna Albrychiewicz - Słocińska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 513z
Telefon: 034 325 03 15
E-mail służbowy: slocinska@wp.pl

dr Anna Karczewska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 512z
Telefon: 034 325 03 27
E-mail służbowy: akarczewska@zim.pcz.pl lub pczkarczewska@gmail.com;

dr Katarzyna Kukowska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 42/4
Telefon: 034 325 03 63
E-mail służbowy: katarzynakukowska@poczta.onet.pl

mgr Ewelina Chrapek

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 506z
Telefon: 34 325 03 27
E-mail służbowy: ewelinachrapek@wp.pl

dr Katarzyna Zadros

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 73/4
Telefon: 034 325 04 11
E-mail służbowy: katarz@zim.pcz.czest.pl

dr Joanna Gajda

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 28 /DS4
Telefon: 34 3250 481
E-mail służbowy: joannagajda@vp.pl

dr Anna Bazan-Bulanda

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 28/4
Telefon: 34 325 04 81
E-mail służbowy: annabazan@wp.pl

dr hab. Konrad Głębocki, prof. PCz

Stanowisko: Kierownik Zakładu Zarządzania Publicznego i Prawa, Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 29/4
Telefon: 34 3 250 481
E-mail służbowy: konradg158@gmail.com

dr Krzysztof Niewiadomski

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 28 /DS4
Telefon: 34 3250 481
E-mail służbowy: niekrzys@poczta.fm

dr Tomasz Odzimek

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 78/4
Telefon: 34 3 250 481
E-mail służbowy: t.odzimek@zim.pcz.pl

dr Leszek Cichobłaziński

Stanowisko: adiunkt - Z-ca Dyrektora Instytutu Socjologii i Psychologii Zarządzania
Pokój służbowy: 112z
Telefon: 034 325 03 87
E-mail służbowy: lech@zim.pcz.pl

dr Elżbieta Robak

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 49/DS4
Telefon: 34 325 03 28
E-mail służbowy: elarobak@zim.pcz.czest.pl