English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19940029 W tym roku: 1110758 W tym miesiącu: 169737 Dzisiaj: 6816 W ciągu godziny: 131 Gości online: 38

Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania

Strona główna » Władze i struktura » Instytuty, Katedry, Zakłady » Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania

Działalność naukowo - badawcza

 

Obszernym polem badawczym pracowników Instytutu ISZ jest zastosowanie technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami. Jest to tematyka związana z badaniami statutowymi prowadzonymi pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. Leszka Kiełtyki. W Instytucie prowadzone są również prace w ramach badań własnych.
 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Instytutu ISZ są doświadczonymi dydaktykami, gruntownie przygotowującymi absolwentów do wykorzystania technologii informacyjnej - a w szczególności informatyki – w przedsiębiorstwach przemysłowych. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i projektowych, laboratoriów i seminariów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Na liście przedmiotów prowadzonych przez Instytut znajdują się: Nauki o organizacji, Metody organizacji i zarządzania, Zarządzanie, Zarządzanie wiedzą, Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, Projekt inżynierski, Techniki multimedialne w zarządzaniu, Technologia informacyjna, Metody i obszary modelowania procesów produkcyjnych, Projektowanie systemów informatycznych w zarządzaniu, Informatyka, Metrologia, Gospodarka energetyczna, Elektrotechnika i elektronika w urządzeniach transportowych, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, Multimedia w zarządzaniu
w ramach EFE.

Część wykładów i ćwiczeń pracownicy Instytutu ISZ prowadzą jako zajęcia e-learningowe.

 

Osiągnięcia jednostki w okresie ostatnich 10 lat

Wśród licznych osiągnięć Instytutu ISZ można wymienić przede wszystkim: Profesor Leszek Kiełtyka postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych; Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z dnia 29 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (Rej. 520/2011, Monitor Polski z 14 grudnia 2011 Nr 111 poz. 1131) prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług w pracy naukowo-dydaktycznej, za podejmowaną z pożytkiem dla kraju pracę zawodową i działalność społeczną; Katedra ISZ trwale wpisuje się w życie naukowe poprzez organizację cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Multimedia w Biznesie”; Profesor Leszek Kiełtyka jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej; Profesor Leszek Kiełtyka został uhonorowany Medalem imienia Karola Adamieckiego za wybitny dorobek naukowy w zakresie organizacji i zarządzania; W uznaniu szczególnych osiągnięć naukowych Profesor Leszek Kiełtyka - uzyskał nominację i wpis do Złotej Księgi Nauki Polskiej 2006 Naukowcy Zjednoczonej Europy; Pod kierunkiem Profesora Leszka Kiełtyki pracę doktorską obroniło 15 osób, a kolejna ma otwarty przewód doktorski; W Instytucie zrealizowano 9 projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, a później Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracownicy Instytutu ISZ są systematycznie wyróżniani nagrodami zespołowymi Rektora Politechniki Częstochowskiej.

 

Wykaz najważniejszych publikacji

Pracownicy Instytutu ISZ są autorami wielu oryginalnych i nowatorskich prac naukowych, które są publikowane w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Trwałym dorobkiem Instytutu ISZ jest wydanie 1053 pozycji opublikowanych w formie monografii, książek, rozdziałów i fragmentów w monografiach, artykułów w czasopismach, referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Dla przykładu można tu podać następujące pozycje:
 

 1. Kiełtyka L., Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
 2. Kiełtyka L., Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji, Wyd. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006.
 3. Kiełtyka L., Integracja IT z systemami zarządzania w organizacjach gospodarczych, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2006.
 4. Kiełtyka L., Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 5. Kiełtyka L., IT w organizacjach gospodarczych, Wyd. „Dom Organizatora“, Toruń 2007.
 6. Kiełtyka L., Kucęba R., Sokołowski A., Application of neural network topologies in the intelligent heat use prediction system, Proceedings of the 7th International Conference ICAISC 2004, [in:] Rutkowski L., Siekmann J., Tadeusiewicz R., Zadeh L.A. – Artifical intelligence and soft computing – ICAISC 2004, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 2004.
 7. Kiełtyka L., Smoląg K., Kucęba R., Cybernetic integrators of network organizations value creation, [in:] Lescroart R., Pachura P., Nitkiewicz T., Interdisciplinary approach to sustainable development, Isi Pierrard, hec du Luxemburg, Virton, Belgique 2007.
 8. Kiełtyka L., Jędrzejczyk W., The hybrid system of prognosing in an enterprise, [w:] Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M., Advanced information technologies for management – AITM 2007, Research Papers Wrocław University of Economics nr 8(1208), Publishing house of the Wrocław University of Economics.
 9. Kucęba R., Kiełtyka L., A conception of neural networks implementation in the model of a self-learning virtual power plant, [in:] Proceedings of the 7th International Conference on Enterprise Information Systems ICEIS 2005, Volume 2, Miami, USA 2005.
 10. Kiełtyka L. (red. nauk.), Narzędzia informatyczne w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
 11. Kiełtyka L. (Ed.), IT Tools in Management and Education. Selected Problems, The Publishing Office of Czestochowa University of Technology, Częstochowa 2011.
 12. Kiełtyka L.: Informatyczne przemiany zarządzania technologiami informacyjnymi w organizacjach. Przegląd Organizacji 3/2011, Wydawca: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, s. 26-29.
 13. Kucęba R.: Wirtualna elektrownia. Wybrane aspekty organizacji i zarządzania podmiotami generacji rozproszonej. Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2011.
 14. Kucęba R.: Struktura Inteligentnego Systemu Wspomagania Zarządzania Wirtualną Elektrownią. Rynek Energii nr 1(92), 2011.
 15. Kiełtyka L. (red.), Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji, seria Monografie nr 235, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 16. Kiełtyka L. (red.), Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów, Wydawnictwo: Dom Organizatora, Toruń 2013.
 17. Kiełtyka L. (red.), Information technologies in organizations. Management and application of multimedia, Wydawnictwo: Dom Organizatora, Toruń 2013.
 18. Jędrzejczyk W., Intuicja jako kompetencja menedżerska, Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, Toruń 2013.
 19. Kucęba R., Jędrzejczyk W., Smoląg K. (red.), Rozwój nauk o zarządzaniu. Kierunki i perspektywy, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, seria Monografie nr 255, Częstochowa 2013.
 20. Kiełtyka L., Kobis P., Ekonomiczne aspekty wirtualizacji zasobów informatycznych przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 4/2013, s. 13-19.
 21. Kiełtyka L., Wykorzystanie systemów eksperckich w zarządzaniu wiedzą, [w:] Zeszyty Naukowe Nr 1148, Organizacja i zarządzanie – zeszyt 53, Łódź 2013, s. 119-130.
 22. Smoląg K., Przywództwo w wirtualnej organizacji przestrzeni pracy, Przegląd Organizacji 12/2013, s. 51-57.

Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Stanowisko: profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu
Pokój służbowy: 409z
Telefon: 034 3250 314
E-mail służbowy: leszek.kieltyka@wz.pcz.pl

dr hab. inż. Prof. PCz. Waldemar Jędrzejczyk

Stanowisko: kierownik Zakładu Zarządzania Informacją i Wiedzą, Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 408 z
Telefon: 034 3250 312
E-mail służbowy: waldemar.jedrzejczyk@wz.pcz.pl

dr inż. Dariusz Dudek

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 415z
Telefon: 034 3250 412
E-mail służbowy: dariusz.dudek@wz.pcz.pl

dr hab. inż. Prof. PCz. Robert Kucęba

Stanowisko: z-ca dyrektora Instytutu, Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 408 z
Telefon: 034 3250 312
E-mail służbowy: robert.kuceba@wz.pcz.pl

dr inż. Rafał Niedbał

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 505z
Telefon: 034 3250 304
E-mail służbowy: rafal.niedbal@wz.pcz.pl

dr hab. inż. Prof. PCz. Klaudia Smoląg

Stanowisko: kierownik Zakładu Technologii Informatycznych, Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 407z
Telefon: 034 3250 414
E-mail służbowy: klaudia.smolag@wz.pcz.pl

dr inż. Adam Sokołowski

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 505z
Telefon: 034 3250 304
E-mail służbowy: adam.sokolowski@wz.pcz.pl

dr inż. Paweł Kobis

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 408z
Telefon: 034 3250 312
E-mail służbowy: pawel.kobis@wz.pcz.pl

dr inż. Mariusz Pudło

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 505z
Telefon: 034 3250 304
E-mail służbowy: mariusz.pudlo@wz.pcz.pl

dr inż. Edyta Kulej-Dudek

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 407z
Telefon: 034 3250 414
E-mail służbowy: edyta.kulej-dudek@wz.pcz.pl

dr inż. Paula Pypłacz

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 407z
Telefon: 034 3250 414
E-mail służbowy: paula.pyplacz@wz.pcz.pl

dr inż. Artur Wrzalik

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 505z
Telefon: 034 3250 304
E-mail służbowy: artur.wrzalik@wz.pcz.pl

mgr Grzegorz Chmielarz

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 415z
Telefon: 034 3250 412
E-mail służbowy: grzegorz.chmielarz@wz.pcz.pl