English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19198566 W tym roku: 369295 W tym miesiącu: 150064 Dzisiaj: 25868 W ciągu godziny: 426 Gości online: 65

Ogłoszenia

Strona główna » STUDIA DOKTORANCKIE » Ogłoszenia

 

Plan zajęć
Na stronie Wydziału Zarządzania dostępny jest już plan zajęć obowiązujący w semestrze letnim 2017/2018. 
Z UWAGI NA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN, UPRZEJMIE PROSIMY PAŃSTWA O SYSTEMATYCZNE SPRAWDZANIE PLANÓW ZAJĘĆ.  
 

Egzamin poprawkowy  u prof. zw. dr hab. inż. Leszka Kiełtyki z przedmiotu: "Zarządzanie wiedzą" odbędzie się 09.02.2018 r. ( piątek) o godz. 14.00 w sali 404. 


Stypendium socjalne

Doktoranci, którzy będą pobierać w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 stypendium socjalne, stypendium socjalne o zwiększonej wysokości zobowiązani są  ponownie złożyć załączniki nr 2, 3 i 9 znajdujące się w Zarządzeniu Rektora PCz nr 65/2017 z dn. 13.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej


Kursy językowe
Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69
Cena kursu – 450 zł za 30 godzin lekcyjnych.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych: sjo.pcz.pl.
Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym.
Dodatkowe informacje można uzyskać u prowadzących zajęcia:

Język angielski: Izabela Mishchil 34 3250 329
Język niemiecki: Henryk Juszczak 601 324 959


Akademickie Targi Pracy
28.02.2018 r.- wstęp wolny
bkarier@adm.pcz.czest.pl, promocja@adm.pcz.czest.pl,
34 3250-251, 34 3250-265


Roczny raport z realizacji zadań badawczych
Kierownikom pracy BS/MN przypominamy o sporządzeniu rocznego raportu za 2017 rok z wykonanej pracy w ramach finansowania działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych.
 
 

Ubezpieczenie zdrowotne
Przypominamy, że doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Politechnikę Częstochowską zobowiązany jest powiadomić uczelnię o wszelkich zmianach mających wpływ na ubezpieczenie zdrowotne w terminie 7 dni od daty ich powstania.

 

Ewidencjonowanie publikacji naukowych

Doktoranci Wydziału Zarządzania proszeni są o zapoznanie się i stosowanie do Zarządzenia nr 36/2017 Rektora PCz w sprawie przekazywania, rejestrowania, ewidencjonowania i upowszechniania informacji o publikacjach naukowych pracowników i doktorantów Politechniki Częstochowskiej. Treść zarządzenia


Wykład
Informujemy, że 30 listopada br. (czwartek) w sali A4, ul. Dąbrowskiego 73, w godzinach od 11.15 do 15.00  odbędzie się wykład informacyjny dotyczący oferty konkursowej Narodowego Centrum Nauki, trybu oceny i konstrukcji wniosku.
Wykład o charakterze otwartym zostanie wygłoszony przez Panią Martę Buchalską, pracownicę NCN.
Zapraszamy zainteresowanych pracowników i doktorantów.
 

Konkurs
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ( we współpracy z Wolters Kluwer Polska SA) ogłasza Ogólnopolski Konkurs na najlepszy artykuł naukowy dla studentów i doktorantów nt.:Bezpieczeństwa narodowego RP-aspekty prawne, politologiczne, ekonomiczne i społeczne

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje na stronie www.pwsz.wloclawek.pl

S
TYPENDIA-WYNIKI
Zapraszamy po odbiór decyzji w sprawie stypendium doktoranckiego i projakościowego.  Dokumenty należy odebrać osobiście w Dziale Nauki PCz. - pok. 142; I piętro obok Wydawnictwa PCz; ul. Dąbrowskiego 69 - do 15 grudnia 2017 r. do godziny 12.00  Proszę pamiętać o  złożeniu oświadczeń. 

Załączniki