English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19722042 W tym roku: 892771 W tym miesiącu: 182790 Dzisiaj: 3403 W ciągu godziny: 323 Gości online: 72

Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem

Strona główna » Władze i struktura » Instytuty, Katedry, Zakłady » Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem


 Samodzielny Zakład Rozwoju Regionalnego powstał na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w październiku 2012. Celem utworzenia Zakładu jest odpowiedź na potrzeby powiązania gospodarczych, społecznych i środowiskowych aspektów rozwoju regionalnego poprzez prowadzenie prac badawczych oraz rozpowszechnianie ich wyników wśród uczestników tego procesu. Z dniem 01.04.2015 roku Zakład Rozwoju Regionalnego został przekształcony w Katedrę Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem.

Działalność naukowo-badawcza

Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie szeroko rozumianego rozwoju regionalnego, obejmując nią zwłaszcza następujące obszary badawcze:

  • Teoria rozwoju regionalnego
  • Geografia społeczno-ekonomiczna
  • Interdyscyplinarność w naukach społeczno-ekonomicznych
  • Zrównoważony rozwój iinstrumenty jego wdrażania
  • Absorbcja funduszy strukturalnych UE i ich znaczenie dla rozwoju regionalnego
  • Rozwój obaszrów wiejskich
  • Wykorzystanie kapitału ludzkiego w rozwoju regionalnym
  • Wpływ planowania przestrzennego na stan środowiska

Działalność dydaktyczna
Pracownicy Katedry Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach kształcenia na Wydziale Zarządzania P.Cz. Obsługiwane przedmioty obejmują m.in. takie zagadnienia jak: gospodarka przestrzenna, geografia ekonomiczna, restrukturyzcja przemysłu, ochrona środowiska i ekologia, ekonomia, zarządzanie w agrobiznesie. 

 

 
 
 

prof. PCz. dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz

Stanowisko: Zastępca Kierownika - Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 63/4
Telefon: 034 3250 484
E-mail służbowy: tomasz.nitkiewicz@wz.pcz.pl

Prof.PCz.dr hab. Piotr Pachura

Stanowisko: Kierownik Katedry Prof. nadzw.
Pokój służbowy: 64/4
Telefon: 034 3250 484
E-mail służbowy: piotr.pachura@wz.pcz.pl

dr Agata Kielesińska

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 63/4
Telefon: 034 3250 484
E-mail służbowy: kielesinska@op.pl

dr inż. Marzena Pytel-Kopczyńska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 63/4
Telefon: 034 3250 401
E-mail służbowy: mlpg@zim.pcz.pl

dr Anna Zelga-Szmidla

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 62/4
Telefon: 034 3250 484
E-mail służbowy: annaz@zim.pcz.pl

dr Agnieszka Ociepa-Kubicka

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 62/DS4
Telefon: 343250484
E-mail służbowy: agnieszka.ociepa-kubicka@wz.pcz.pl

mgr Katarzyna Rozpondek

Pokój służbowy: 62/4
Telefon: 034 3250 484
E-mail służbowy: katarzyna.rozpondek@wz.pcz.pl

dr Henryk Kromołowski

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 73/4
Telefon: 034 325 04 11
E-mail służbowy: hkromolowski@o2.pl