English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19159296 W tym roku: 330025 W tym miesiącu: 110794 Dzisiaj: 2425 W ciągu godziny: 131 Gości online: 33

postępowania habilitacyjne

Strona główna » Stopnie i tytuły naukowe » Postępowania habilitacyjne

Rozwój samodzielnej kadry naukowej stworzył warunki do otrzymania przez Wydział Zarządzania w 2011 roku uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Do chwili obecnej 10 pracowników wydziału uzyskało stopień doktora habilitowanego korzystając z tych uprawnień. 21 pracowników  - w ostatnich dziesięciu latach – uzyskało stopnień doktora habilitowanego poza Politechniką Częstochowską.Uzyskanie pełnych praw akademickich pozwala na rozwój własnej kadry naukowej, łącznie z występowaniem z wnioskami o nadanie tytułu profesora.

Rok

Liczba uzyskanych przez pracowników Wydziału stopni doktora habilitowanego

Na Wydziale

Poza Politechniką

2007

-

3

2008

-

3

2009

-

2

2010

-

4

2011

-

4

2012

2

3

2013

0

0

2014

7

1

2015

0

1

2016 1 0