English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19722003 W tym roku: 892732 W tym miesiącu: 182751 Dzisiaj: 3364 W ciągu godziny: 284 Gości online: 53

Katedra Inżynierii Zarządzania

Strona główna » Władze i struktura » Instytuty, Katedry, Zakłady » Katedra Inżynierii Zarządzania

Strona internetowa Katedry Inżynierii Zarządzania http://www.zim.pcz.pl/IEiI/

Działalność naukowo-badawcza

Badania naukowe, prowadzone w Instytucie Ekonometrii i Informatyki koncentrują się wokół problemów: opracowania modeli matematycznych, procesów giełdowych i ich symulacji komputerowych; tworzenia zaawansowanej eksploatacji systemów informatycznych zarządzania, z wykorzystaniem obiektowych metod analizy: projektowania i programowania; wykorzystania wizualnych technik projektowania do opracowania aplikacji internetowych; bezpieczeństwa przekazywania informacji w sieciach komputerowych; zastosowania systemów informatycznych w logistyce.
 

BS – kierownik prof. PCz dr hab. inż. Janusz Grabara  BS/PB 601/3010/2011Działalność dydaktyczna

Prowadzenie zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria – z przedmiotów: Technologia informacyjna, Projektowanie systemów informatycznych, Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją, Bazy danych, Programo-wanie komputerów, Teoria i inżynieria systemów, Procesy informacyjne w zarządzaniu, Informatyka w zarządzaniu, Gospodarcze zastosowanie Internetu, Zasoby informacyjne Internetu, Metody kryptogra-ficzne i bezpieczeństwo danych w Internecie, Analiza numeryczna procesów finansowych, Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, Teoria prognozy, Zarządzanie informacją.

Osiągnięcia jednostki w okresie ostatnich 10 lat


Współorganizowanie cyklicznych konferencji odbywających się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, tematyka wiodąca: Efektywność Zastosowań Systemów Informatycznych, nazwa konferencji: Górska Szkoła PTI:

 

 1. 23-26 czerwca 2008 r. XIX Górska Szkoła Informatyki „Informatyka w Społeczeństwie Informacyjnym”
 2. 20-22 czerwca 2006r XVIII Górska Szkoła PTI (17 Mgnień Wiosny) „Efektywność zastosowań systemów informatycznych”
 3. Szczyrk 20-24 czerwca 2005 r. XVII Górska Szkoła PTI (17 Mgnień Wiosny) „Efektywność zastosowań systemów informatycznych”
 4. Szczyrk 21-25 czerwca 2004 r. XVI Górska Szkoła PTI „Efektywność zastosowań systemów informatycznych”
 5. 23-27 czerwca 2003 XV Górska Szkoła PTI - Szczyrk 2003 „Efektywność zastosowań systemów informatycznych”


Wydanie tematycznych tomów międzynarodowego czasopisma „Electronic Modelling”:

 1. Mathematical Modeling in Econometric and Computer Science. Scientific editors: A. Katkow, J.Szopa, Special Issue: Electronic modeling (ISSN 0204-3572), Vol. 26, No. 4, 2004.
 2. IT-technology in Market and Production Management. Scientific editors: A. Katkow, M. Kolcun, Special ISSUE, Electronic modeling (ISSN 0204-3572), Vol. 29, No. 4, 2007.


Wykonanie projektu międzynarodowego Visegrad Fund “Strengthening the educational and scientific collaboration among Faculties of Economics within V4 and countries of South Eastern Europe“, 2008-2010.

Wykaz najważniejszych publikacji

 1. Grabara J., Philosophical Aspects of Reverse Logistics, Freiberger Forschungshefte. D 238 Wirtschaftswissenschaften, Freiberg 2010.
 2. Starostka-Patyk M., Grabara J., Mourad A., Conceptual Model of Industrial Waste Management Processes and Costs, Polish Journal of Environmental Studies Vol.21 nr 5A, 2012.
 3. Lis T., Computer-Assisted Customer Service in Logistic Commercial Enterprise Management, W:Solutions for Supporting the Processes of Administration, Logistics and Manufacturing - Selected Aspects, Poznań 2011.
 4. Lis T., Informacyjne relacje klient-dostawca w zarządzaniu logistycznym, Logistyka nr 3, 2012.
 5. Szkutnik J., Ptak A., Zarządzanie procesem produkcyjnym z zastosowaniem logiki rozmytej, W:Współczesne systemy informatyczne i ich zastosowania. Pr. zbior pod red. nauk. Adriana Kapczyńskiego, Sławomira Smugowskiego, Wyd. PTI Oddz. Górnośląski, Katowice 2010.
 6. Ptak A., Fuzzy Expert Systems Supporting Statistical Process Control in a Production Company of Automotive Industry, Studies & Proceedings Pol.Assoc.Knowl.Managem. nr 42, 2011.
 7. Dima J.C., Grabara J., Ed. Arves, (red.), Bugetarea costurilor productiei firmei. Budgeting Costs of Production in a Firm, Craiova, Romania 2008.
 8. Ptak A., Usage of Fuzzy Modeling to Product Quality Estimation, Polish J.of Environ.Stud.Vol.16 nr 4A, 2007
 9. Niemiec A., Nowak J., Grabara J. K., (red.), Bezpieczeństwo systemów informatycznych, PTI Oddz. Górnośląski, Katowice 2006.
 10. Grabara J. K., Olszak C., (red.), Informacja i komunikacja w logistyce, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Kolegium Zarządzania, Katowice 2005.
 11. Marecki F., Grabara J. K., (red.), Informatyka w bankowości i finansach, Wydawnictwo PTI, Katowice 2005.
 12. Hazewinkel M., Gubareni N., Kirichenko V.V., Algebras, Rings and Modules, Vol. I, Kluwer Academic Publishers, Dortrecht-Boston-London 2004, 380p.
 13. Hazewinkel M., Gubareni N., Kirichenko V.V., Algebras, Rings and Modules, Vol. II, Springer, Dordrecht-Boston-London 2007, 400p.
 14. Katkow A., Ulfik A., Zarządzanie ryzykiem inwestycji giełdowych z zastosowaniem analizy portfelowej, W: Innowacyjne aspekty strategii przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej Europie, (red.) L. Sobolak, Wyd. WZ P.Cz., Częstochowa 2007.
 15. Katkow A., Szopa J., Ulfik A., Algorithms of integration in Sequencial Computational Circuits, ISSN 0204-3572, Electronic Modeling, N 2, 2005.
 16. Grabara J., Kurzak L., Lis T., (red.), Systemy informatyczne w energetyce, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.

Dr h.c. dr hab. inż. prof. P.Cz. Janusz K. Grabara

Stanowisko: Kierownik katedry
Pokój służbowy: 98/DS4
Telefon: 034 3250 240
E-mail służbowy: janusz.grabara@wz.pcz.pl

dr inż. Tomasz Lis

Stanowisko: Z-ca Kierownika - adiunkt
Pokój służbowy: 109/DS4
Telefon: 034 325 03 78
E-mail służbowy: tomasz.lis@wz.pcz.pl

dr inż. Władysław Pękała

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 100/DS4
Telefon: 034 325 04 87
E-mail służbowy: wladyslaw.pekala@wz.pcz.pl

dr Aleksandra Ptak

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 108/DS4
Telefon: 034 325 04 89
E-mail służbowy: aleksandra.ptak@wz.pcz.pl

dr Anna Wiśniewska-Sałek

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 99/DS4
Telefon: 034 325 02 42
E-mail służbowy: anna.wisniewska-salek@wz.pcz.pl

mgr Agnieszka Noga

Stanowisko: wykładowca
Pokój służbowy: 108/DS4
Telefon: 034 325 04 89
E-mail służbowy: agnieszka.noga@wz.pcz.pl

dr inż. Magdalena Scherer

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 100/DS4
Telefon: 034 325 04 87
E-mail służbowy: magdalena.scherer@wz.pcz.pl

dr Mariusz Sroka

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 109/DS4
Telefon: 34 3 250 378
E-mail służbowy: mariusz.sroka@wz.pcz.pl

dr inż. Joanna Tabor

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 99/DS4
Telefon: 34 3250-242
E-mail służbowy: joanna.tabor@wz.pcz.pl