Seminarium Kół Naukowych

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

INSTYTUT LOGISTYKI  I ZARZĄDZANIA MIĘDZYNARODOWEGO

oraz

L O G I S T Y K
K O Ł O   N A U K O W E  

zapraszają na
Seminarium Kół Naukowych

Częstochowa, 6 maja 2014 r.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego