Ważne terminy


do 27 października 2013 r. – termin nadsyłania zgłoszeń oraz pełnych tekstów referatów

UWAGA!
termin nadsyłania pełnych tekstów referatów został przedłużony do 4 listopada 2013 r.

do 17 listopada 2013 r. – termin przekazania autorom informacji o zakwalifikowaniu referatów

do 8 grudnia 2013 r. – termin nadsyłania ostatecznych wersji referatów z uwzględnieniem poprawek/sugestii recenzentów, ostateczny termin dokonania wpłaty za uczestnictwo w konferencji

Konferencja odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2014 r. w Częstochowie.

Miejsce Konferencji: Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,
Al. Armii Krajowej 19 B, 42-200 Częstochowa