Program Konferencji
PROGRAM
II Ogólnopolskiej Konferencji
ROZWÓJ I DOSKONALENIE FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI
03 kwietnia 2014 r.
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
sala 107z, I piętro1000-1015 Uroczyste otwarcie
1015-1045
Panel Komitetu Naukowego
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leszek KIEŁTYKA

1045-1145
Sesja naukowa I

Przewodniczący: prof. PCz, dr hab. inż. Robert KUCĘBA
 1. Izabella Szudrowicz (Uniwersytet Łódzki)
  Zarządzanie wiedzą w kształtowaniu relacji dostawca- odbiorca
 2. Piotr Pietrzak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
  Pomiar kapitału intelektualnego organizacji z wykorzystaniem Zrównoważonej Karty Wyników
 3. Anna Lubrańska (Uniwersytet Łódzki)
  Klimat organizacyjny jako wyznacznik polityki szkoleniowej
 4. Anna Ludwiczak (Uniwersytet Zielonogórski)
  Podejście procesowe a skuteczność usług w administracji publicznej
 5. Edyta Bochenek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  Innowacje ekologiczne w rozwoju przedsiębiorstwa
 6. Piotr Kinas (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
  Charakterystyka działań animatora we współczesnych organizacjach klastrowych
1145-1215 Przerwa kawowa
1215-1330
Sesja naukowa II

Przewodniczący: prof. WSIiU, dr hab. inż. Zbigniew KIERZKOWSKI
 1. Magdalena Rzemieniak (Politechnika Lubelska)
  Wpływ technologii na rozwój komunikacji marketingowej
 2. Kucęba Robert, Hamala Marta (Politechnika Częstochowska)
  Środowisko wirtualne marketingu wirusowego
 3. Edyta Abramek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
  Ocena prosumentów na podstawie profilu społecznotechnograficznego
 4. Nina Stępnicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
  Rozwój i doskonalenie na przykładzie wybranych firm internetowych
 5. Magdalena Kieruzel (Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
  Metodyka wytwarzania oprogramowania RUP w środowisku zarządzania projektami PRINCE2
 6. Joanna Mądra (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
  Transfer technologii w przedsiębiorstwach z sektora MSP
 7. Aleksander Wachelka (Metalplast – Częstochowa sp. z o.o.)
  Zagadnienie marnotrawstwa jako podstawa działań lean manufacturing w doskonaleniu funkcjonowania organizacji
 8. Joanna Lubimow (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.)
  Projektowanie i opis kierowniczego stanowiska pracy jako proces usprawniający funkcjonowanie przedsiębiorstwa (organizacji)
1340 Obiad


Program konferencji można pobrać tutaj.