Koszty Konferencji


Pełny koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 550 PLN.

Opłata obejmuje: publikację referatu w recenzowanej monografii, materiały konferencyjne, kawę i herbatę w przerwach między sesjami, obiad.

Opłatę należy wpłacać na konto:

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
O/Częstochowa

konto nr 62116022020000000060782992

z dopiskiem ROZWÓJ