Kontakt


Zgłoszenie udziału w Konferencji oraz pełne teksty artykułów wraz ze streszczeniami należy przesłać na załączonym formularzu na adres:

Katedra Informatycznych Systemów Zarządzania
Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

Al. Armii Krajowej 19b, 42-200 Częstochowa
tel. +48 34 325 04 12, +48 34 325 04 14
tel./fax +48 34 361 38 76

lub drogą internetową na e-mail:
konf.rozwoj@gmail.com


Artykuły przesłane na konferencję, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną wydrukowane jako rozdziały w monografii - 5 punktów MNiSW.
Uwzględniając rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku, aby można było przyznać za publikację rozdziału w monografii 5 punktów, dozwolona objętość tekstu wynosi co najmniej pół arkusza wydawniczego (20 000 znaków typograficznych).
Minimalna długość tekstu powinna wynosić ok. 6 stron.
Szczegółowe wskazówki dla autorów zamieszczone są pod adresem:
http://zim.pcz.pl/konferencje/rozwoj/wskazowki.doc

Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych udzielają:

dr inż. Edyta Kulej-Dudek
e-mail: edku@zim.pcz.pl
tel. +48 34 325 04 14

dr inż. Paula Pypłacz
e-mail: paula@zim.pcz.pl
tel. +48 34 325 04 14

dr inż. Artur Wrzalik
e-mail: arturw@zim.pcz.pl
tel. +48 34 325 03 04