Szanowni Państwo,


Katedra Informatycznych Systemów Zarządzania
, Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa O/Częstochowa serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji nt.

ROZWÓJ I DOSKONALENIE

FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI


Problematyka konferencji związana jest z rozwojem i funkcjonowaniem organizacji w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. W ramach niniejszej konferencji chcielibyśmy poddać pod dyskusję następującą tematykę:

  • Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. Teoria i praktyka
  • Rola i znaczenie zasobów organizacyjnych
  • Organizacja w Internecie – szanse i zagrożenia
  • Determinanty rozwoju współczesnych organizacji
  • Innowacje w organizacji
  • Transfer technologii
  • Technologie informacyjne a funkcjonowanie i rozwój organizacji
  • Rola kapitału intelektualnego w rozwoju organizacji
  • Perspektywy i kierunki badań nad zarządzaniem przedsiębiorstw sektora MSP
  • Umiejętności współczesnego menedżera

Konferencja odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2014 r. w Częstochowie.

Zgłoszenie udziału w Konferencji oraz pełne teksty artykułów wraz ze streszczeniami należy przesłać na załączonym formularzu na adres:

Katedra Informatycznych Systemów Zarządzania
Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

Al. Armii Krajowej 19b, 42-200 Częstochowa
tel. +48 34 325 04 12, +48 34 325 04 14
tel./fax +48 34 361 38 76

lub drogą internetową na e-mail:
konf.rozwoj@gmail.com


Artykuły przesłane na konferencję, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną wydrukowane jako rozdziały w monografii - 5 punktów MNiSW.
Uwzględniając rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku, aby można było przyznać za publikację rozdziału w monografii 5 punktów, dozwolona objętość tekstu wynosi co najmniej pół arkusza wydawniczego (20 000 znaków typograficznych).
Minimalna długość tekstu powinna wynosić ok. 6 stron.
Szczegółowe wskazówki dla autorów zamieszczone są pod adresem:
http://zim.pcz.pl/konferencje/rozwoj/wskazowki.doc


                                                                            Z wyrazami szacunku,

                                                                            Przewodniczący Konferencji
                                                                            Dr inż. Klaudia Smoląg