Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Historia Konferencji
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

     

    « English version

  FORMA REFERATÓW

 

 

 

 Informacje dla Autorów

Artykuły przesłane na konferencję, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną wydrukowane jako rozdziały w monografii w języku polskim lub angielskim - 5 punktów MNiSW.

Uwzględniając rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku, aby można było przyznać za publikację rozdziału w monografii 5 punktów, dozwolona objętość tekstu wynosi co najmniej pół arkusza wydawniczego (20 000 znaków typograficznych).

Minimalna długość tekstu powinna wynosić ok. 6 stron.

Szczegółowe wskazówki dla autorów zamieszczone są pod adresem:
http://multimediawbiznesie/wymogi-edytorskie.doc

Prosimy o wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i przesłanie drogą elektroniczną na adres: multimedia@zim.pcz.pl zgody na publikację utworu.

Do pobrania oświadczenie zgody na publikację utworu: zgoda-na-publikacje.doc

Ze względu na zaplanowane wydanie monografii przed konferencją prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminów.

Podstawowymi językami konferencji są: polski i angielski.

W programie Konferencji przewiduje się sesje naukowe i biznesowe, w trakcie których prezentowane będą wybrane artykuły.

Wybrane artykuły w języku angielskim, które uzyskają najlepszą ocenę recenzenta zostaną opublikowane w Polish Journal of Management Studies.