Strona główna - II Edycja - OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA

Idź do spisu treści

Menu główne:


Po sukcesie I Edycji, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej organizuje

II Olimpiadę Przedsiębiorczości i Zarządzania


której adresatami są uczniowie szkół średnich z całej Polski. Tematem II OPiZ jest
„Firma rodzinna", a Honorowy Patronat objęli:


Minister Edukacji Narodowej - Joanna Kluzik-Rostkowska  

JM Rektor PCz. - Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron  
Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych - Prof. A. Blikle


Olimpiadzie towarzyszą wykłady, spotkania z ludźmi sukcesu i imprezy sportowe (zakładka Events). Każdy uczestnik Olimpiady a także Nauczyciele
Opiekunowie, mają zagwarantowany bezpłatny dostęp do kursu szybkiego pisania „pisz123", ufundowanego przez FUNMEDIA sp. z o.o.  Uczestnicy kursu „pisz123" mogą sprawdzać nabywane umiejętności w konkursie „Olimpijczyk" (zakładka Olimpijczyk).

Szkolne eliminacje II OPiZ odbędą się już dn.
14 stycznia 2014 r. o godz. 12.00 w każdej ze zgłoszonych szkół. Kolejne etapy odbędą się na uczelni, w auli Wydziału Zarządzania. II etap będzie miał miejsce w dniu 14.03.2014, a finał 14.04.2014. Dla szkół z Dolnego Śląska, II Etap zorganizowany zostanie w XIV LO we Wrocławiu. Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny.

Na uczestników, nauczycieli i szkoły, czekają cenne nagrody rzeczowe i bezpłatne usługi, ufundowane przez Organizatora, Partnerów i Sponsorów (zakładka Nagrody).
Zgłoszenia uczniów dokonuje szkoła poprzez elektroniczne wypełnienie formularza (zakładka Rejestracja) oraz przesłanie jego wydruku pocztą tradycyjną na adres:


Wydział Zarządzania PCz, Al. Armii Krajowej 19B, pok. 201, 42-200 Częstochowa

z dopiskiem „Olimpiada".

Prosimy także o zapoznanie się z Regulaminem II OPiZ.  
Wszelkie pytania proszę kierować do Sekretariatu Olimpiady drogą elektroniczną na adres e-mail: olimpiada@zim.pcz.pl lub telefonicznie pod nr: 34 3250 330 lub 356.  
Zapisy kończą się w dniu 10.12.2013.Serdecznie zapraszam
      Przewodniczący Olimpiady
      dr Andrzej Brzeziński

Data ostatniej edycji: 2014-10-16 // Dzisiejsza data: -
 
 
 
Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego